+38 (044) 2845515

ATV-6B
 
ATV-6B

Краткое описание

Антенна 150-163 MHz / 3.5"


Подробное описаниеCopyright © 2005 Dolya & Co., Ltd. All rights reserved